EXTRA NYHETSUPPDATERING

Vision Sveriges ekonomiska situation

Under november månad kom TV Vision Sverige oväntat in i en situation där vi blev tvungna att arbeta hårdare för att finna
finansiering för vårt fortsatta arbete. Under de snart 5 år som Vision Sverige har funnits så har vi till den allra största delen burits ekonomiskt av vår moderkanal TV Visjon Norge och deras norska partners. Dessa partners är helt vanliga människor som trofast har sått in i den norska kanalen och därmed även den svenska Vision Sverige. Målet har alltid varit att bygga upp en familj av partners i Sverige som bär kanalen. Det är ett arbete som vi vet är långsiktigt och kräver både hårt arbete och tålamod. Men i november blev det klart att det stöd som vi tidigare fått från Visjon Norge inte kan fortsätta och vi insåg att vi nu var tvungna att arbeta och be för
att denna partnerfamilj här i Sverige skulle växa ännu snabbare. I korthet så behövde vi be Gud om ett mirakel. I dagsläget kostar TV Vision Sverige 500.000 kr per månad. Vår budget är alltså 6.000.000 kr per år, och det behöver vi nu bära själva. Det kan tyckas som mycket, men samtidigt är det inte mer än veckokostnaden för 3-6 stycken mindre frikyrkoförsamlingar. Samtidigt når vi ut till många tusentals människor varje vecka, och vi når många människor som en normal församling inte når, exempelvis människor som inte är redo att gå till någon kyrka

ännu, men ändå är intresserad av Jesus. Sett i det perspektivet är det alltså väl spenderade pengar, och vi vet att skörden i vårt land är stor.
Vision Sverige behöver alltså 500.000 kr i månaden, och innan nyår behöver vi samla in totalt 1 miljon kronor. Vi ber om att
Gud ska sända 1.000 människor som var och en ger 1.000 kronor. Då har vi nått det målet. Vi vill också öppna upp för dem som inte kan ge lika mycket och har startat en kampanj som heter ”1 krona per dag”. Vi ber om stort genomslag för denna kampanj.
Hur har det då gått? Under november månad (i skrivande stund är månaden inte helt slut ännu) har vi nått upp till 250.000
kronor. Det är ett stort lyft jämfört med tidigare månader och vi är otroligt tacksamma till Jesus och alla som har varit med och gett. Samtidigt innebär det att vi under december månad alltså behöver samla in 750.000 kr för att nå november och december månads budget. Vi behöver be att ännu fler partners ställer sig armkrok med oss. I ett land som Sverige har vi dock all tro på att detta, med Guds hjälp och tilltal, är mer än möjligt! Tack att du står med oss med gåvor och förbön!

Tv Vision Sverige Satelit

TV Vision Sverige finns nu tillgänglig för 1,7 miljoner hem i Sverige och Norge, och vi beräknar att mellan 15.000 till 20.000  ersoner ser Vision Sverige varje dag. Vision Sverige finns som en fri kanal på Viasat och Canal Digital.

600 julpaket till de behövande i Albanien

Under december månad vill vi göra någonting för andra, trots våra egna behov. Därför håller vi under de första två eckorna i december en julinsamling till det sociala arbete som vi har tillsammans med örsamlingen Hopp för Shkodër i Albanien. Tillsammans hoppas vi kunna samla in till 600 julpaket som församlingen kan dela ut till de behövande. Församlingen Hopp för Shkodër leds av pastor Koli Puka och har flera utåtriktade verksamheter gentemot hemlösa och fattiga som berör inte minst romer. Albanien är Europas näst fattigaste land och var under flera år kuvat under kommunism och räknas idag som ett utvecklingsland med hög arbetslöshet. 17 procent av befolkningen lever på mindre än

Share This