Vision Sverige fyller 5 år!

Idag får tusentals människor höra evangeliet varje dag och bli uppmuntrade i sin tro, både på svenska, arabiska och farsi. Allting började med ett tilltal till moderkanalen Visjon Norge från Gud om att öppna fönstret och skjuta en pil mot öster (2 Kung 13:17). Sedan dess har otaliga program spelats in med undervisning, vittnesbörd och förbön och sänts ut över Sverige och Vision Sverige har sänts som satellitkanal dygnet runt i snart 5 år. Vår vision är att se människor bli frälsta och helade, att få hjälpa de fattiga och nödställda, samt att vara till välsignelse för Israel. Vi tror att Sverige skall bli frälst!

dagar i veckan på eftermiddagarna. Totalt sänder vi numera 20 timmar direktsänd TV en normal vecka. Det möjliggör att vi kan sända färska vittnesbörd och få en direktkontakt med våra tittare som många uppskattar och som vi tror det finns en stor styrka i. Förra året etablerade vi en ny studio i Stockholm, och det här året fortsatte med ytterligare en studio i Göteborg. Under året som gått har vi växt med 8.000 följare på facebook och når en normal vecka ut till mellan 40.000 och 80.000 människor på facebook. Förra året nådde vi mellan 10.000 och 50.000 per vecka. En mycket

stor andel av essa människor är inte frälsta och vi är otroligt tacksamma till Jesus för denna tillväxt i räckvidd. Under det år som har gått har förbönen för våra tittare blivit viktigare, och vi har också fått en kraftigt ökad respons, både med fler örbönsämnen och vittnesbörd om bönesvar. Vi är så tacksamma till Jesus för de fem år som har gått, och vi tackar Jesus för alla våra partners som sluter upp med visionen: Sverige Skall Bli Frälst!

Ny missionssatsning i Albanien

Den 30:e mars till den 4:e april håller Vision Sverige en ny insamlingsvecka till förmån för nödställda människor i Albanien, Europas näst fattigaste land. Pastor Koli Puka, som förestår arbetet nere i Albanien som Vision Sverige är med och stöder kommer finnas på plats i våra studios i Stockholm och berätta mer om arbetet.

Målet med insamlingen är att kunna dela ut 600 matpaket till familjer och andra särskild nödställda under påsken. Matpaketen består av framförallt basvaror och har vid tidigare utdelningar varit väldigt uppskattade. Bland mottagarna av matpaketen finns föräldralösa barn,

fattiga familjer med begränsad eller ingen inkomst, handikappade och pensionärer. Det sociala skyddsnätet i Albanien är nästan obefintligt och för många är de svåra situationerna nästan omöjliga att bryta. Det arbete som pastor Koli Puka och hans församling Hopp för Shkoder gör bland dessa människor har verkligen sänt ett ljus in i en annars mörk situation. Låt oss tillsammans berätta om Guds kärlek genom Jesus Kristus för dessa människor genom att visa dem praktiska uttryck för kärlek och möta deras behov

Böneämne: 500 personer som ger 1.000 kr

Vision Sverige har som mål att kunna stå helt på svenska ötter innan året är slut, och helst ännu tidigare. Vår kostnad är 6 miljoner per år, vilket innebär 500.000 kr per månad. För detta når vi ut till tusentals människor varje dag med evangeliet om Jesus Kristus och lyfter fram olika saker som sker runtom i Kristi kropp i Sverige. Nu står vi i bön för att Gud ska resa upp fler svenska partners. Alla gåvor och allt stöd är välkommet, och vi är också behov av er förbön! Just nu ber vi särskilt om att Gud ska resa upp 500 personer som var och en ger 1.000 kronor per månad. På så sätt kan vi täcka våra månatliga utgifter och driva den här kanalen som vi ser som en missionsbas i Sverige.

Tack att du är med och bär missionsbasen Vision Sverige! Tack att du är med och ber för Vision Sverige! Tillsammans tror vi Gud om en fantastisk framtid för vårt land! Sverige skall bli frälst.

Födelsedagskampanj

Vision Sverige har fyllt 5 år och det vill vi fira tillsammans med er genom att dela ut en Apple TV till alla som ger en gåva på 5.000 kr eller mer under den här månaden. Det här är en fortsättning på februari månads födelsedagskampanj som var så uppskattad att vi därför valt att fortsätta även denna månad.

En Apple TV möjliggör att du kan se på TV Vision Sverige även utan satellit. En Apple TV kopplas in till din TV på samma sätt som en DVD-spelare och använder sig av internet för att visa TV Vision Sverige där du både kan se vanlig live-tv, men även tidigare program, konferenser och undervisningsserier i efterhand. Var med och fira 5 år med Vision Sverige.

Share This