Låt oss be!

Coronavirusets spridning har snabbt lett till en global kris. Hela länder hålls isolerade, skolor och arbetsplatser stängs, börserna sjunker kraftigt, och många arbetsplatser hotas världen över. Fruktan har lamslagit världen och mänga människor har bunkrat upp med stora mängder mat och hushållsprodukter. Även om det finns skäl till vishet och medlidande, så har den som har sin förtröstan på Herren inga skäl till fruktan.

I denna coronakris är det flera olika saker som är allvarliga och som bör bäras i bön.
Coronaviruset orsakar mänskligt lidande både direkt, i form av sjukdom och isolering, men också indirekt i form av förlorade jobb när företag tvingas skära ner, bara för att lyfta upp några exempel. Men även den fruktan som sköljt över världen ska lyftas i bön. Den är inte från Gud.

Ett resultat av coronavirusets framfart som inte nämns lika mycket är alla missionärer som har hindrats att resa in till missionsländer. Missionsresor, väckelsemöten och konferenser har ställts in. Det är viktigt att vi lyfter dessa missionärer och de platser de skulle resa till i bön, samt alla de människor som skulle få möta Jesus genom dessa missionärer, kanske för första gången. Låt oss be att de inte går miste om chansen att ta emot Jesus som Frälsare och att Gud sänder andra möjligheter till Gudsmöten. Många missionärer lever i ovisshet om deras flygbiljetter kan betalas tillbaka eller bokas om på ett tillfredställande sätt och det finns en risk att pengar som människor samlat in till Guds rike går förlorade. Låt oss be att så inte blir fallet!

Det är viktigt att vi agerar med vishet för att förhindra virusets utbredning. Att tvätta händerna noga, undvika onödig potentiell smittspridning och större folksamlingar är någonting som vi givetvis uppmuntrar till. ”Du ska inte fresta Herren din Gud” svarar Jesus djävulen som försökte fresta Jesus att hoppa ut för ett stup. (Matt 4:7) Att många, framförallt större, församlingar nu valt att enbart sända sina gudstjänster online är därför klokt.

Men samtidigt behöver vi också samlas i bön inför Herren, vilket också sker. Ytterst sett så är det Jesus som har makten och kan gripa in. Det är Jesus vi måste vända oss till. Att världen har slagits med en sådan stor fruktan och panik är allvarligt och vi vet att Jesus bär på dess raka motsats: Han är Fridsfursten. Den fruktan och panik som kommit över så många tyder på två saker: Att coronaviruset ytterst sett är en attack från djävulen och att människor på djupet saknar hoppet i Jesus Kristus.

Därför behöver vi be. Vi behöver be för sjuhus och sjukhuspersonal som utför ett enormt viktigt arbete just nu. Vi behöver be för politiker och beslutsfattare som varje dag står inför svåra beslut. Vi behöver be för företag och organisationer, att ekonomin inte går helt i botten och att arbetsplatser får bestå så att människor inte blir arbetslösa för en lång tid framöver. Vi behöver såklart be för de som nu är sjuka, och vi måste be att den här smittan stoppas med Guds övernaturliga kraft. Prognoser visar att coronaviruset kommer att fortsätta spridas långt in på hösten innan smittspridningen avstannar. Världen är i behov av Guds ingripande.

Vi behöver också be för vår värld och alla människor som just nu är drabbade av panik. Över hela världen har matbutikernas hyllor tömts på konserver och hushållsprodukter. Underligt nog har det blivit en oväntad hets för att köpa toalettpapper. Många människor har köpt mat och hushållsprodukter för att klara av flera månaders total karantän. Vi behöver be att dessa människor finner sitt hopp och trygghet i Jesus Kristus. Vi behöver be att allt detta onda vänds till någonting gott och att de människor som nu lider nöd i sjukdom eller fruktan finner sitt behov av Jesus som Frälsare. Låt oss tillsammans be att all rädsla vänds i bön till Himlens Gud och att Gud mitt i allt detta reser upp ett bedjande folk över hela världen. Låt oss be för en väckelse där vi får predika hopp och ljus och att många många människor skall komma till tro. Låt oss tro Gud om en väckelse mitt i allt detta.

Låt oss också be för att Guds alla planer för 2020 får gå till sin fullbordan. Coronaviruset innebär också att mängder av missionärer har stoppats i sina resor. Ledarkonferenser har ställts in, tillfällen där ledare och pastorer skulle få bli uppbyggda och utrustade för att fortsätta leda sina församlingar framåt. Konferenser och väckelsemöten har ställts in. Vem vet hur många som hade kunnat bli frälsta om allt detta inte hade ställts in? Låt oss be att ingenting av allt detta går förlorat! Låt oss be att alla de frälsningstillfällen som djävulen försökt stjäla skall betalas tillbaka till Himlen i dubbelt mått. Vi vet att Herren inte är förvånad över detta. Han är på intet sätt tagen på sängen av coronaviruset. Gud har all makt i sin Hand, och Han har all makt att vända allt detta onda till Hans ära och härlighet. Låt oss tillsammans be att Guds nåd för skölja över världen!

Psalm 91
Den som sitter
under den Högstes beskydd och vilar

under den Allsmäktiges skugga,
han säger: “I HERREN
har jag min tillflykt och min borg,
min Gud som jag förtröstar på.”
Han skall rädda dig
från fågelfängarens snara
och från den förödande pesten.
Med sina fjädrar
skall han övertäcka dig,
under hans vingar
skall du finna tillflykt.
Hans trofasthet är sköld och skärm.
Du skall inte frukta nattens fasor,
inte pilen som flyger om dagen,
inte pesten som går fram i mörkret
eller farsoten som härjar
vid middagens ljus.
Om än tusen faller vid din sida,
ja, tio tusen vid din högra sida,
så skall det inte drabba dig.
Med egna ögon skall du se
hur de ogudaktiga får sitt straff.
Ty du har sagt att HERREN
är ditt skydd,
du har gjort den Högste
till din tillflykt.
Ingen olycka skall drabba dig,
ingen plåga närma sig din hydda.
Ty han skall ge sina änglar befallning om dig
att bevara dig på alla dina vägar.
De skall bära dig på händerna,
så att du inte stöter din fot
mot någon sten.
Över lejon och huggormar
skall du gå fram,

du skall trampa ner unga lejon och drakar.

“Han håller mig kär
och jag skall befria honom,
jag skall beskydda honom,
ty han känner mitt namn.
Han ropar till mig
och jag svarar honom.
Jag är med honom i nöden,

jag skall rädda honom
och ge honom ära.
Jag skall mätta honom
med långt liv

och låta honom se min frälsning.

Share This