Långfredagen – Varför river översteprästen sina kläder?

”Detta är mitt blod det nya förbundet”, säger Jesus under den sista måltiden med sina lärjungar. Det är kvällen innan den natt han blev förrådd. Han visar att det har kommit ett nytt förbund genom hans blod. Nästa dag så är han tillfångatagen och står inför  översteprästen Kaifas. Kaifas frågar Jesus om
han är Messias och Guds son. Jesus svarar:

Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.”
När Kaifas hör Jesus svar river han sönder sina kläder. Detta trots ett förbud om att göra så enligt lagen.
Man kan undra över dessa regler om att översteprästen inte fick riva sönder sina kläder, men
tjänsten satt i dräkten och kläderna, precis som en polis som tar av sin uniform inte längre räknas som i tjänst (om det inte är en civilpolis). När Kaifas river sönder sina kläder så avslutar han alltså sin prästtjänst. Kläderna var till och med enligt lagen sydda med dubbla sömmar för att man inte skulle riva sönder kläderna, så viktigt var det. Men Jesus nya förbund lägger grunden för en ny prästtjänst där han är överstepräst och vi prästerna. Det levitiska prästämbetet avslutas.
Ja, ytterligare senare samma långa fredag hänger Jesus på korset och då rämnar även ett annat
tygstycke, nämligen förlåten i templet. Så prästtjänsten och hela tempelordningen kommer till ett slut där och då. Blodet av bockar och kalvar ersätts med Jesus blod, ett nytt förbund blir förseglat på alla plan.
För att spegla det gamla i det nya, så undersökte översteprästen alltid offerdjuret när en människa ville sona sin synd med ett syndoffer. Poängen är att han aldrig undersökte om syndaren var felfri (det vet vi ju att han inte var). Nej, översteprästen undersökte om offerlammet var felfritt. Om offret var felfritt så dög det. Varför? Jo, för att lammets oskuld skulle överföras till syndaren och syndarens synd till lammet. På korset blir Jesus hela världens offerlamm. Han som var skuldfri gav sin oskuld till oss som en gåva och han blev gjord till vår synd. Sedan dog han bort med den för evigt. Det gamla förbundets offer gällde max ett år, men Jesus offer gäller evigt. Mänskliga överstepräster gällde enbart en begränsad till som för Kaifas, men Jesus som överstepräst gäller till evig tid.
Jesus avslutade det gamla förbundets system och med sitt blod instiftade han ett helt nytt, med nya och bättre löften, med en evig soning för synd för alla människor för evig tid. Det är ditt gratis, fritt och för intet bara att ta emot.

Rickard Sallander

Rektor för Predikantskolan & pastor för Blå kors

Share This