Vad gör påsken?

Påsken gör att vi förstår

När de första människorna i skapelsens morgon faller i synd så avslöjar Gud redan på bibelns första sidor att Han har en plan. En ”kvinnas säd ska krossa ormens huvud”. Människorna ska återvinnas genom att Guds son föds på jorden utav jungfru Maria och djävulen besegras under påsken, vi förstår!

2000 år senare frågar Gud Abraham om han är villig att offra sin löftesson Isak tillbaka till Gud? Precis innan Abraham offrar sin son på självaste Moria berget där senare ett berömt kors skulle komma att resas, så stoppar Gud honom och förstärker löftet om sin räddningsplan genom att säger att Han själv ska utse sitt offer, vi förstår!

500 år senare, förgiftades Israels folk i Sinai öken av ormbett. Men då hängde Moses profetiskt upp en kopparorm på en träpåle. De förgiftade behövde bara blicka upp på träpålen så blev dom omedelbart helade, vi förstår!

900 år senare lever Profeten Daniel i fångenskap i Babylonien 600. I sitt 9 kapitel får han av ängeln Gabriel veta följande. Från det att man börjar återuppbygga Jerusalems murar, vilket också skedde 100 år senare under Nehemjas ledning, så ska det gå 483 år tills Messias kommer! Det är inte så svårt att räkna ut att man då hamnar på full träff år 33 e.Kr. första veckan av april, ganska säkert 3 april kl 3 på eftermiddagen, vi förstår! Påsken är navet som hela mänsklighetens historia kretsar kring. Det finns bara ett före och ett efter Golgata. Förstår du?

Påsken gör att vi ser

Med alla påskens dramatiska och helt unika händelser dras uppmärksamheten från jordens folk bort från dom själva och istället ser vi Guds son, Jesus. Påsken gör att vi mitt i livets olika skiften, plötsligt ser vår självupptagenhet, vår korrupthet, vårt hyckleri, vårt misslyckande. Det blodstänkta korset väcker krafter i oss. En kamp uppstår mellan Guds Ande och vår egen själ. Vi ser hur Jesus är oskyldig och ren som ett lamm. Vi ser hur Han tar på sig vår skuld. Vi ser hur Han sonar straffet i vårt ställe på korset. Vi ser Hans kärlek både när Han ber ”Far förlåt dem” och när Han triumferar ”Det är fullbordat”!

När sedan Jesu livlösa kropp tas ner från korset ser vi att det skulle varit vår kropp som togs ner. Vår kropp som lades i graven. Men Han gjorde det i vårt ställe. Och på påskdagens morgon ser vi hur Guds härlighet strålar emot oss starkare än 1000 solar från den uppståndne segerfursten Jesus Kristus! Vi ser då detta otroliga faktum att syndens lön som alltid varit död, faktiskt nu är bruten! För Han som blev till ett med vår synd har stått upp från det döda och lever igen! Jesus Kristus har tagit bort världens synd. Han har utplånat den. Under påsken ser vi skillnaden mellan världens olika religioner vars påhittade gudar fortfarande kräver offer, och den ende sanne Gud som själv blir till det slutgiltiga offret. Ser du

Påsken gör att vi berättar

Redan 24 timmar efter Jesu död så pratades det i hela Jerusalem om Jesus. Prästerna var oroliga för Hans uppståndelse från det döda. Romerska myndigheterna var oroliga för ett uppror. 48 timmar senare berättas det överallt i Israel om att Jesus är uppstånden! Sedan dess har det genom 2000 år berättats för jordens folkslag på fem kontinenter om det som hände den påsken. Genom århundradena har missionärer tagit otroliga risker och gjort enorma uppoffringar, bara för att få berätta. Tusen och åter tusentals har fått lida martyrdöden för att de berättat. Utöver det att alla världens kyrkor varje vecka berättar, så arrangeras det hela tiden olika former för kampanjer överallt där budskapet berättas. Biblar översätts på tusentals språk. Filmer produceras. Hemsidor läggs upp. Mejl och sms sänds. Varje kväll lägger sig de troende i vår värld ned på sin säng med en längtan och bön till Gud om att nästa dag få berätta för någon om vad Jesus gjorde på Golgata kors. Kanske kommer du den här påsken berätta för någon? Påsken gör att Vision Sverige finns och varje dag fortsätter att berätta om Jesus som lever och älskar dig!

Rickard Lundgren

Share This