Lovsången – ett vapen

Under svårare perioder i livet kan det vara lätt att tappa modet, hoppet och glädjen. Kanske är denna period en sådan för dig? Du kanske sitter i karantän och inte har kunnat träffa din familj på länge, du kanske har förlorat ditt arbete och oroar dig för framtiden? Det finns tusen olika röster som försöker ta anspråk på din uppmärksamhet och det kan vara svårt att veta vad som sanning och inte. I sådana här tider tror jag att det är viktigt att använda de andliga vapen som Gud har gett oss och som det står om i 2 Kor 10:3-5:

Ty om vi lever här i världen, strider vi inte på världens vis. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud.

Jag tror att ett av de kraftfullaste vapnen vi fått av Gud är lovsången. Att lovsjunga Gud i ande och sanning såsom Bibeln pratar om resulterar i att vi får hjälp att lyfta vår blick över de omständigheter som finns runtomkring oss och återigen påminnas om att Jesus har all makt i himlen och på jorden och är densamme igår, idag och i evighet. Han är trofast och kommer inte heller att lämna dig nu. Jag vet inte om du känner igen dig, men det är så många gånger som jag fastnat i olika omständigheter som finns runtomkring och som jag gått och malt dessa negativa tankar om och om igen. När jag sedan gjort ett val att lovsjunga Gud, även om jag inte alls har känt att jag vill det för tillfället, har min blick lyfts och jag mitt perspektiv på allt runtomkring har förändrats. Genom att du lyfter din blick och lovsjunger Gud ger du också honom utrymme att verka i ditt liv. Du erkänner att Han är mycket större än de omständigheter du har runtomkring dig.

Jag påminns om berättelsen in 2 Krönikeboken 20 då kung Josafat och folket i Juda blev omringad av en stor fiendehär. Det står att Josafat och folket vände sig då till Gud för att söka honom. Då svarade Gud dem och sa i vers 15: Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds. Nästa morgon ställde Josafat upp sångarna först i den beväpnade hären. Dessa började sjunga om Guds godhet och trofasthet. Medan de lovsjöng sände Gud förvirring bland fiendehärarna och de började förgöra sig själva.

En annan bibelberättelse som du säkert känner igen när just detta hände är från Apg 16:16-40 när Pauls och Silas hamnar i fängelse. Det som är så intressant är att de hade gjort allting rätt innan de hamnade i fängelset, de har lytt Gud och predikat evangelium. De har till och med hjälp en flicka att bli fri från en ond ande. Men ändå piskas de och kastas i fängelse. Men istället för att tappa modet lyfter de sina röster till Gud och lovsjunger honom så att till och med de andra fångarna kan höra dem. Plötsligt kom ett jordskalv och alla fångar blev fria.

Jag vill uppmuntra dig i den speciella tid som vi lever nu att använda detta mäktiga vapen som är lovsången. Du kommer att få se hur ditt perspektiv ändras när du väljer att lyfta din blick och se på Jesus. Du kommer också få se hur Han är den som strider för dig oavsett vilka omständigheter du står i för tillfället. Jag vill uppmuntra dig idag att stänga ute alla de andra negativa rösterna och istället ge din röst åt honom som säger: Jag är med dig alla dagar intill tidens slut.

Irene Andersson

Share This