Denna konferens som kommer pågå varje kväll under en hel månad tror jag kommer påverka långt mer än vad vi förväntar oss. Evangeliet kommer nå in hos männsjie som aldrig tidigare hört de goda nyheterna om Jesus.


Den ekumeniska bredden bland predikanterna på en tydlig evangelisk grund är en enorm stryka och den helige Ande kommer göra något djupare ibland oss.


Vision Sverige visar en stor generositet genom att anordna denna konferens och jag tror att kanalen kommer då större genomslag i Sveriges kristenhet, men framförallt bland de icke kyrkvana som kommer hitta hem hos kanalen.

                                                Christer Roshamn

Share This