NYHETSBREV JULI 2020

När många av de kristna konferenserna ställs in, satsar den
kristna tv-kanalen Vision Sverige på sommarkonferensen Frihet har ett namn. Varje kväll under en hel månad livesänds program med tydligt fokus på icke kyrkvana. Ett
femtiotal förkunnare medverkar.
Varje kväll mellan den 29 juni och den 31 juli livesänder Vision Sverige konferensen Frihet har ett namn från studiorna i Stockholm och Göteborg. Ett femtiotal
förkunnare från olika delar av kristenheten medverkar.

– Det är stor ekumenisk bredd bland predikanterna men det vi står för tillsammans är väckelsekristendom, säger
Christer Roshamn, föreståndare för Folkungakyrkan i Stockholm, som är en av talarna. Roshamn är även programledare för Vision Sverige och han tror att behovet
av att höra Guds ord är extra stort nu när många av vanliga sommarkonferenser blivit inställda.
– Vi vill möta behoven inom kristenheten, men gudstjänsterna är framförallt adresserade till änniskor som inte är vana vid kyrkan. Vi är måna om att presentera ett enkelt evangelium, som är lätt att förstå.

I de tre timmar långa programmen varvas kortare predikningar från två olika talare med lovsång och vittnesbörd om vad Gud har gjort i människors liv. Det är också möjligt för tittarna att ringa in och få förbön direkt eller mejla in böneämnen.
Den sista timmen ägnas åt bön för konkreta behov som skickats inmänniskor till omvändelse. Vi uppmanar kristna att dela programmen på sociala medier, där vi tror att människor går in en stund och förhoppningsvis fångas av något som sägs, säger Christer Roshamn.
Internet har öppnats upp som ett nytt missionsfält under pandemin, då många församlingar börjat sända sina gudstjänster digitalt, till exempel Folkungakyrkan där Christer Roshamn alltså är pastor.
– Flera av oss är inte vana att predika inför kamera på det sättet, men det vi har märkt under coronakrisen är att vi når många människor som vi annars inte når.
Världen idag medverkar som mediapartner i sommarens stora tv-satsning i Vision Sverige.
Denna konferens som kommer pågå varje kväll under en hel månad tror jag kommer påverka långt mer än vad vi förväntar oss.
Evangeliet kommer nå in hos männsjie som aldrig tidigare hört de goda nyheterna om Jesus. Den ekumeniska bredden bland predikanterna på en tydlig evangelisk grund är en enorm stryka och den helige Ande kommer göra något djupare ibland oss. Vision Sverige visar en stor generositet genom att anordna denna konferens och jag tror att kanalen kommer då större genomslag i Sveriges kristenhet, men framförallt bland de icke kyrkvana som kommer hitta hem hos kanalen.
Hitta mer info bak giro

Vad gör Vision Sverige nu och varför den xisterar? 2015-2020
Vision Sverige Invandrar TV
Arabiska, farsi, kroatiska, serbiska, bosniska och spanska
Share This