Kort återblick på TV konferensen!

Det var en stor förmån och privilegium att få vara en av programledarna på vår TV konferens! Tycker så mycket om namnet eller titel på konferens: Frihet har ett namn! Tänk att varje kväll meddelade vi just detta… Friheten är i Jesus Kristus och han själv är vår frihet! När så många människor lever i mörkret, då har vi i 5 veckors tid, kväll efter kväll lyft upp Jesus och predikat hans evangelium!


Jag har fått flera meddelande om Herrens underbara närvaro genom hela konferensen, många blev direkt berörda av den Helige Ande och inte minst, att vi hade så många lovsång team som ledde oss inför tronen kväll efter kväll!
Vi har byggt en bas av förebedjare som var uppkopplade och tillgängliga varje kväll under minst 3 timmars tid! Den längsta samtal var ca 40 min lång. Våra tekniker har gjort ett enastående jobb med att bygga upp olika Studio miljöer där man behövde Guds mirakel för att detta ska fungera som det ska! Varje predikant som kom till oss kände Guds närvaro! När vi förberedde oss i bön innan sändningen, kände vi alla att ny styrka och kraft kom över oss och en fräsch smörjelse från Guds tron gav oss allt vad vi behövde för att klara av varje sändnings kväll!


Jag minns särskilt en förbön om en trasig Elpanna och el patron! Jag bad för både pannan och patronen, och dagarna efter fick vi ett nytt meddelande om att Herren Jesus har gjort under med pannan och att den nu fungerar som den ska och att de behövde inte byta el patron! Det finns varken små eller stora fall för Jesus! Han bryr sig för oss in det minsta detalj. Även om vi nu tycker att det är lönlöst att be för en en el patron, kan Jesus forma oss att böja oss i ödmjukhet för hans gods vilja för oss!


Jag är glad att vi fullföljde denna fantastiska TV konferens och längtar redan efter en ny 2021! Mitt tack går först till vår Herre, men också till vår underbara TV chef Gawdat som inicierade det hela och stod bakom oss hela tiden! Tack också till alla våra förebedjare och partners att ni stod med oss och välsignade oss med finansiella medel! Utan er hade vi haft det mycket svårare att genomföra konferensen! Tack till alla som medverkade! Shalom, Zoran

Share This