Otält 2020 – Frikyrkans Siljansnäs digitala sommarkonferens 5-9 augusti!

TV Vision Sverige kommer att sända Frikyrkans Siljansnäs digitala sommarkonferens från fredag till söndag kl 19:00

Otält 2020 – Frikyrkans Siljansnäs digitala sommarkonferens 5-9 augusti!  
I år kan vi inte sätta upp vår tältkyrka som vi brukar göra. Det blir istället en sommarkonferens som livestreamas.

Tema: Kraft i motvinden! Hur vi kan känna hopp, våga tro och räkna med Gud mitt i all kamp.

Gästtalare: Marcus Olsson.  Marcus är evangelist, föreläsare, krogpräst och gatupastor. Göteborgare som arbetar för Equmenia-kyrkan, men ofta har sin arbetsplats inne på Avenyns krogar.

Marcus säger: ”För mig är kyrkan människor och relationer, och där människor möts för att prata om livet och tron uppstår kyrkan.”

Lovsången leds av några av församlingens egna lovsångsgrupper, och gudstjänsterna leds av församlingens pastor Mikael Hansson

Ons kl 19   Kvällsmöte, Sång: Monaz
Tors kl 19  Kvällsmöte, Sång: Monaz
Fre kl 19    Kvällsmöte, Sång: Anton m fl
Lör kl 19    Kvällsmöte, Sång: Anton m fl
Sön kl 10   Gudstjänst med konfirmationsavslutning, Sång: Anton m fl

Läs mer på vår hemsida www.frikyrkan.cc  

Share This