Veckans Andakt: Den hemliga platsen!

Lennart och Carolina Torebring 

Matt 6:5-6

Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

En engelsk översättning av Bibeln säger att ”den fördolda platsen” betyder ”den hemliga platsen”.

Dessa verser är intressanta, men om vi inte är uppmärksamma kan vi lätt missförstå dem. Vi kan frestas att tro att vi inte ska be inför eller tillsammans med, andra människor, eftersom dessa verser talar om att inte stå och be i gathörnen. Men det är inte det som Gud vill säga oss här. Gud talar i dessa verser om våra motiv när vi ber. Vi ska aldrig be med motivet att andra människor ska se på oss och tycka att vi är andliga. Vi ska inte heller be inför människor för att de på något sätt ska berömma oss. Detta får aldrig bli motivet till vår bön.

Nej dessa verser vill ge oss förståelse för något mycket djupare än en yttre religiös handling med dolda motiv, nämligen en levande relation med en levande Gud! 

Genom Jesus och Hans verk på korset har Gud försonat hela världen, men det innebär inte att världen är frälst. Även om våra synder är försonade, så måste vi fortfarande omvända oss dvs. vända helt om från det gamla livet, där vi levde i olika synder och i stället låta Guds lag genom den helige ande få bli vårt rättesnöre. 

När vi kommer till Gud, kommer vi nämligen till vår älskade Fader i himlen.

Vi kommer till honom med det motivet att vi är beroende av honom i en innerlig kärleksrelation med Gud som vår älskade Far. Vi kommer till honom för att vi har förstått att Jesu död på korset har räddat våra liv och att detta offer är beviset på Guds oerhörda kärlek till oss svaga och bristfälliga människor.

Genom Jesu blod som offrades för oss får vi ta emot en ny natur och komma in i Guds heliga närvaro och bara umgås med honom i lovprisning, tillbedjan och bön.Vi får tala till honom som den ena människan talar till en annan och finna den ljuvligaste vila i hans närvaro.

Gud älskar när vi söker honom och längtar efter att höra hans röst.

Han längtar mer efter oss än vi oftast längtar efter honom och hans Helige Ande vakar över oss med en svartsjuk kärlek.

Bibeln säger tydligt att Gud inte söker efter perfekta människor men däremot söker han efter överlåtna hjärtan.

2 Krönikeboken 16:9

”för Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.

Gud letar med andra ord efter ödmjuka hjärtan som ivrigt längtar efter honom,så att han kan förlösa sin övernaturliga kraft och styrka in i våra liv!

Av den anledningen behöver vi alla ha en egen personlig relation med Gud.

Vi behöver ha hjärtan som är hängivna honom och som längtar efter att lära känna Faderns hjärta och att höra hans röst, mer än något annat.

Många människor känner sig trötta i dag i vår stressade tillvaro. Men kraften kommer när vi törstar efter och sträcker oss efter Gud.

Jesus säger därför, att vi behöver gå in i vår kammare och stänga vår dörr.Detta betyder att vi behöver dagliga stunder i våra liv då vi väljer ensamhet för att bara fokusera på Gud.

En del människor är rädda för ensamhet, men detta är inte en negativ ensamhet, det är snarare en frivillig ”avskildhet” för att få privilegiet att vara med universums viktigaste person.

Bibeln säger därför att vi alla behöver en egen hemlig plats med Gud där vi stänger vår dörr till allt som vill distrahera och ta vår uppmärksamhet från honom.Dörren innebär inte bara den fysiska dörren till vårt hus eller vår bönekammare.

Dörren är även ” portarna” till allt som vill hindra oss från att ge våra hjärtan helt och fullt till honom.

Dessa dörrar innebär att vi i vår utmanande tid behöver ha en vana att nu och då stänga av mobilen, media men även andra saker som vill uppta våra tankar och hindra oss från att tillbe och älska Gud. Vi behöver fatta ett heligt beslut att stänga dörren till dessa distraktioner i vår bönekammare och låta Jesus ha den främsta platsen i våra liv.

Jag vet inte om du har hittat den platsen.

Om du inte har gjort det vill jag uppmuntra dig att finna denna härliga underbara plats i dag. Din hemliga ”kammare”med Gud.

”Kammare” är ett gammalt ord för sovrum, men det kan vara en plats i någon form, där du får vara ensam utan att bli störd för att söka och tillbe din Frälsare.

Gud kan göra större under – igen! 

Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som förr har varit. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?  (Jesaja 43:18-19) 

Personligen vet jag var jag har min böneplats och jag älskar den platsen.

Där kan jag vara helt ensam med dörren stängd och låta mitt hjärta böja sig vid Guds tron. Jag läser Ordet och lyssnar till hans röst. Jag får be för det som ligger på mitt hjärta och hälla ut allt i mitt inre till mitt livs Herde som leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Utan denna plats skulle jag vara mycket svag, tom och orolig många gånger. Jag skulle känna tyngden av livets utmaningar och kanske tappa kraften, modet och motivationen att tjäna honom när stormarna kastar sig mot mitt liv. Jag vet så väl hur beroende jag är av den hemliga platsen med Gud.

Vad händer när du och jag gör detta till en daglig vana i våra liv?

Ordet vi läste säger att Gud kommer att belöna dig. Andra översättningar av detta ord säger, att Gud kommer att belöna dig, ”öppet”. Öppet betyder synligt för ögat. Gud kommer med andra ord att förlösa välsignelser och mirakler där du går fram, i det synliga.

Vi ser detta så tydligt i Jesu tjänst på jorden. När Jesus vandrade på jorden var den hemliga platsen med Gud, hans livsrum. Jesus var totalt beroende av att vara ensam med sin Fader i himlen ständigt. Innan solen gick upp sökte Jesus Faderns ansikte och när andra gick till sängs var Jesus uppe för att be.

Jesus hade vanan att söka Gud på den hemliga platsen, då den var hans livsrum och grunden för hans övernaturliga tjänst.

Jesu relation med Fadern var därför hans högsta prioritet och hans hjärtas totala fokus.

Johannesevangeliet 5:19

”Jesus svarade dem: “Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.”

Vilket beroende och vilken total överlåtelse! Om Jesus Guds egen Son var så beroende av Fadern, hur mycket mer är inte du och jag det?

Genom att se på Jesus, inser vi att vi måste bli ännu mer beroende av Gud. Kanske har du tyckt att Gud känns långt borta från ditt hjärta, men det är inte sant. Om du vill veta var Gud är, så är han på den hemliga platsen och väntar på dig!

Låt oss därför fatta ett heligt beslut denna dag att den hemliga platsen ska vara det viktigaste ”rummet” i våra liv!

Bön

Älskade Fader!

Tack att jag är ditt älskade barn och att din kärlek till mig är så stor.

Tack att jag frimodigt får komma inför din tron på grund av Jesu dyrbara blod.

Du känner mitt hjärta och vet allt om mig.

Förlåt mig när jag inte satt dig före andra saker i mitt liv.

I dag vill jag på nytt överlåta mig till dig för att söka dig före allt annat.

Tack att du alltid är på den hemliga platsen för att tala till mig ansikte mot ansikte.

Tack att du denna dag ger ny kraft och styrka in i mitt liv!

I Jesu Namn! Amen!
Lennart och Carolina Torebring
WeAreOne Church Stockholm

Share This