VISION SVERIGE FYLLER 8 ÅR

GRATTIS VISION SVERIGE

Allt sedan vår moderkanal Vision Norge fick ett tilltal från Gud om att “öppna sitt fönster och skjuta en pil mot öster” har vi på detta ord gått bedjande
fram. Herren har varit trofast och lett oss framåt och låtit oss växa till en TV kanal som når tusentals människor varje dag med Evangeliet om Jesus på
både
svenska, arabiska och farsi.

           TACK TILL ALLA SOM ÄR MED

I glädje och tacksamhet firar Vision Sverige nu 8 år av att se människor frälsta och helade, fattiga och nödställda få hjälp. Visionen har blivit verklighet och
Guds Ord manifesterat. Tack till Er alla som är med och bär Vision Sverige. Tillsammans tror vi på ett välsignat 2023 för kanalen och för vårt land.