NYHETSBREV APRIL 2020

NYHETSBREV APRIL 2020

Corona, fruktan och uppståndelsekraften från Jesus Samtidigt som coronakrisen breder ut sig allt mer går vi nu in i påsktiden. Jesus Kristus gick lidandets väg för att frälsa oss från den här världens synd, trasighet och mörker. Jesus, han som hade gått på vatten,...
Låt oss be!

Låt oss be!

Låt oss be! Coronavirusets spridning har snabbt lett till en global kris. Hela länder hålls isolerade, skolor och arbetsplatser stängs, börserna sjunker kraftigt, och många arbetsplatser hotas världen över. Fruktan har lamslagit världen och mänga människor har bunkrat...