Evangelium till invandrarna 4 timmar dagligen

Sedan i maj 2016 har Vision Sverige nått arabisk- och farsitalande människor i Sverige med fyra timmars program varje dag. Det här är människor som Gud längtar efter och vi vill vara ett verktyg för att nå dem även i Sverige. Vår vision är att nå invandrarna med evangeliet så fort som möjligt, redan innan de har lärt sig tillräckligt med svenska. I dagsläget är det runt 3000
arabisktalande i Sverige som följer och interagerar med oss på sociala medier.

Ungefär hälftenav dessa är aktiva muslimer. Vi tror att detta är ett helt eget missionsfält. Genom TV Vision
Sverige får de höra evangeliet på sitt språk och och får lärjungaträning och kopplingar till lokala
församlingar i Sverige.

Tv Vision Sverige Satelit

TV Vision Sverige finns nu tillgängliga för 1,7 miljoner hem i Sverige och Norge, och
vi beräknar att mellan 15.000 till 20.000 personer ser Vision Sverige varje dag. Vision Sverige finns som en fri kanal på Viasat och Canal Digital.

Undervisning

Mellan 2017 och 2019 har över 1.000 undervisningsprogram spelats in. TV Vision Sverige är dedikerade till att producera kvalitativ undervisning för våra tittare. Det har blivit omkring 40 olika undervisningsserier eller undervisande talkshows som spänner över en bredd av olika ämnen. Om en väckelse i Sverige ska kunna bestå, behöver den vara en Bibelväckelse, fylld av den Helige Ande. Vi vill göra allt vad vi kan för att förkunna Bibelns ord för Sverige!

Över sociala medier, såsom Youtube, Facebook och Instagram

Över sociala medier, såsom Youtube, Facebook och Instagram når vi tusentals människor varje vecka. Även vår hemsida har många besökare varje dag som tittar
på TV-kanalen genom hemsidan, ser på program som sänts tidigare, läser om Vision Sverige, eller registrerar sig som partner med Vision Sverige.

På facebook har vi drygt 16.800 följare, en siffra som växer varje dag. 3.000 av dessa är arabisktalande, och ungefär hälften av dessa är muslimer. En normal vecka
når vi mellan 10.000 och 50.000 människor på facebook. En stor andel av dessa ser våra inlägg, eftersom att en vän till dem har delat det. Vi når alltså långt utanför
den skara som aktivt följer oss på facebook och därmed når vi många som ännu inte har funnit Jesus, varje dag.

Under sommaren 2019, då vi sände flera konferenser live på facebook nådde vi 1.189.166 personer på facebook genom att vänner
till dem delat våra inlägg och livesändningar. Det är över 10% av befolkningen som under sommaren 2019 har nåtts av TV Vision Sverige!

LIVESÄNDNINGAR NÄSTAN VARJE DAG

Varje vardag sänds kvällsprogrammet Sverige Live med tio programledare från två olika studios i Stockholm och Göteborg. Under programmen sker väldigt mycket interaktion med tittarna, inte minst genom Facebook där programmet också sänds genom Facebook Live. Nästan
varje kväll innehåller förbön då vi ber för de böneämnen som kommer in genom sms, epost, telefon och facebook. Vittnesbörden om hur Gud har berört och helat är många. Sverige Live har växt mycket senaste året och sedan starten på 2019 har vi haft runt 250 gäster i våra studios som har delat vittnesbörd och om livet med Jesus.

Gästerna kommer från olika bakgrunder och är alltifrån pastorer, föräldrar, unga och pensionärer, missionärer och evangelister, politiker relativt nyfrälsta. Alla från olika samfund i Sverige. vi har fått höra många starka vittnesbörd från dessa underbara gäster. har vi haft runt 250 gäster i våra studios som har delat vittnesbörd och
om livet med Jesus. Dessutom sänder vi live från Uddevalla där Jonatan Svensson från Love Revival ber live klockan 21:00-22:00 varje söndagkväll. Jonatan bär
på en stark helandesmörjelse och många har blivit helade och erfarit Guds beröring genom de programmen.