På TV just nu

www.tvvision.se

Ett urval ur våra senast uppladdade program. Fullständigt bibliotek ser du här

 

Vision Sverige-appen på

UKRAINA

Just nu pågår en kampanj där vi hjälper pastor Viktor Kulyak och hans församling att hjälpa så många flyktingar som möjligt som tar sig från kriget i Ukraina till en trygg plats i Moldavien…

ALBANIA

 Albanien samarbetar vi med pastor Koli Puka. Hittills har vi varje år gjort två eller tre kampanjer där vi samlat in framför allt matpaket men också skor till skolbarn som har långt att gå till skolan…