God fortsättning på det nya året!

Under år 2019 expanderade Vision Sverige stort både andligt och fysiskt. Vi etablerade oss både i Stockholm och Göteborg med 5 livesändningar varje vecka. Vision Sverige täckte fler än 10 olika konferenser från olika delar av landet. Vi gjorde också vår första egna hjälpsändning till Albanien och kunde leverera 350 matpaket under jultiden med hjälp av pastor Koli Puka från Albanien. Tillväxten på sociala medier har varit enorm. Och viktigast av allt är att vi har sett människor bli frälsta genom kanalen under 2019.

Under 2020 ser vi fram emot ett år där Gud kallar oss till att vara en plattform för väckelse. Under de första 10 dagarna av 2020 tog vi emot närmare 1.000 förbönsämnen genom sociala medier. Bönen är en olja för väckelse som vi vill lägga ännu större fokus på under 2020. Under 2020 kommer vi också producera fler undervisningsprogram, fortsätta att sända konferenser från hela Sverige och vi kommer att sända live nästan varenda kväll. Vårt fokus är att se människor bli frälsta, att se fysiska och inre helanden, att vara till välsignelse för Israel och att hjälpa de fattiga. 

Ekonomisk uppdatering

Slutet av 2019 bjöd till slut på goda nyheter: Vision Sverige fortsätter! Som de flesta vet hamnade vi under slutet av oktober 2019 i en situation då det stöd vi tidigare fått från moderkanalen Visjon Norge inte kunde fortsätta och vi var tvungna att snabbare än planerat börja stå på egna ben. Vi talade och skrev mycket om det under november och december, och
för den som vill veta mer finns de tidigare nyhetsbreven på vår hemsida. Ni är också välkomna att ställa frågor.

Under november och december lyckades vi inte samla in till den miljon som vi behövde, men vi lyckades samla in så pass mycket, att man beslutade för att låta Vision Sverige fortsätta. Vi nådde den behövda miljonen den 3:e januari, vilket vi verkligen tackar Jesus för! Vi behöver nu börja stå på egna ben så snart som möjligt,

allra helst nu på en gång. Om vi inte lyckas med det, eller om utveckligen börjar gå åt fel håll igen, så kommer det givetvis att leda till en ny problematisk situation. Vi ber om Herrens ledning, välsignelse och favör! Vårt behov är 500.000 kronor per månad, vilket totalt sett blir 6 miljoner kronor per år. För denna summa når vi ut till tusentals människor med evangeliet varje dag. Vi har stor tillförsikt till Herren om att detta är möjligt. Ytterst sett är det 

Han som kallar och förser!
Nu ber vi om fortsatt fler partners som står tillsammans med oss i ekonomi och förbön.
För att klara nuvarande budget så behöver vi 500.000 kronor per månad och totalt 6 miljoner kronor per år. Med Guds hjälp,
välsignelse och ledning så är det möjligt! Vi ber särskilt att Gud ska resa upp 500 personer som ger 1.000 kronor per månad. Tack att du står med i oss i den bönen!

Och stort TACK att Du är med och ger till Vision Sverige, och TACK att du är med och ber för att ännu fler ska upptäcka Vision Sverige och börja vilja så in i det arbete som vi varje dag ber ska få leda många till frälsning!