30 Nationer deltog i förbön för den världsvida coronakrisen.

Coronakrisen har lamslagit världen med fruktan och drabbat hela samhällen och nationer. Allt fler smittas och många dödsfall har rapporterats. En rapport från Internationella Arbetsorganisationen ILO förutspår att uppemot 25 miljoner jobb kan försvinna med coronakrisen. Flera länder har stängt gränserna, begränsar folksamlingar och stänger skolor. TV Vision Sverige ser allvarligt på situationen och sänder sitt deltagande till alla som lider. Situationen som hastigt uppstått har lett till att kristna över hela världen har samlats i bön. Böneupprop och fasta har utlysts från flera håll. Det är viktigt att vi agerar med vishet för att förhindra virusets utbredning. Att tvätta händerna noga, undvika onödig potentiell smittspridning och större folksamlingar är någonting som vi givetvis uppmuntrar till. ”Du ska inte fresta Herren din Gud” svarar Jesus djävulen som försökte fresta Jesus att hoppa ut för ett stup. (Matt 4:7) Men behöver också be. Med anledning av detta hölls onsdagen den 18:e mars 3 timmars förbön för coronakrisen på kvällsprogrammet Sverige Live. Zoran Kovacevic ledde programmet och tillsammans med människor från 30 olika nationaliteter som deltog med förinspelade videoinslag just för den här kvällen, bad man och proklamerade att coronaviruset skulle ge vika och att all den skada som viruset orsakat skulle återställas. Bland de länder som fanns representerade var bland andra Albanien, Spanien, Italien, Brasilen, Portugal, Uganda, Kanada, Kroatien, Frankrike, USA, Storbritannien, Österrike, Makedonien, Slovenien, Polen, Moldavien, Tyskland, Norge, Danmark, Island och Finland. Förbönen och hälsningarna var på varje nationalitets egna språk, men trots att man inte förstod vad alla sa, eller kanske just därför, så upplevdes värme, gemenskap, hopp och en bönens ande över hela kvällen.

Share This