Nyhetsbrev OKTOBER 2020

Vi behöver ert stöd

Nehemja utmanades att bygga en mur runt Jerusalem och satte sin förtröstan till Gud och hans folk. När Nehemja först bevittnade det omfattande arbete som låg vid hans fötter, verkade det vid första anblicken vara en uppgift av extrema proportioner. Men ingen uppgift är omöjlig när Gud är på vår sida. Vi i Vision Sverige känner igen oss själva i den här Bibliska berättelsen. Vision Sverige når tusentals människor med evangeliet varje vecka.

Samtidigt som ser vi de stora ekonomiska utmaningarna vi står inför. Med Guds hjälp, genom våra trogna givare, kommer vi att lyckas. Vi är helt beroende av er hjälp. Med ert stöd i bön och ekonomiskt kommer vi tillsammans att kunna bygga en mur runt Vision Sverige. Tack vare ert bidrag har Vision Sverige upplevt ett ekonomiskt uppsving de senaste åren.
Vision Sverige har en årlig budget på cirka 6 miljoner kronor. Vi skulle aldrig ha uppnått detta utan hjälp från Vision Norge,

men vi håller fast vid tron att 2020 kommer att bli det år då vi uppnår de nödvändiga ekonomiska resultaten för att stå på egna ben. Nehemjas mur består av 12 000 stenar. I skrivandets stund har vi lyckats sälja 4400 stenar till 500 kronor styck.
Vi behöver sälja 7600 stenar totalt för att  ygga Vision Sveriges mur. Vi vill utmana åra tittare att delta i denna gemensamma insats, så att vi tillsammans kan sprida evangeliet. Totalt behöver vi 3,5 miljoner kronor för att uppnå vårt mål.

Reflektioner över 2020: Möjligheternas år

Sommaren har blivit till höst och tiden har kommit för att reflektera över den tid som har gått. 2020 har varit ett mycket speciellt men händelserikt år: Vi har upplevt både med- och motgång. Som ett resultat av Coronaviruset har det levande kyrkolivet som vi alla har kärt försvagats. Men där det finns utmaningar finns det också öjligheter. Vision Sverige beslutade tidigt att öka satsningen för att nå ut med evangeliet till alla som inte längre kan besöka en udstjänst genom att utöka vårt erbjudande på TV och internet. Detta är en tid då behovet av Guds kärlek kanske är större än någonsin.
Denna satsning har resulterat i att tusentals skandinaver har fått möjlighet att delta i gudstjänst via satellit och sociala medier.

 Vision Sverige har i år haft upp till elva live-sändningar varje vecka. På Sverige Live som är TV Vision Sveriges huvudsatsning har vi bjudit in nya och härliga gäster till studion varje kväll. Vi har nått ut till det moderna och mångkulturella Sverige med program på både arabiska och farsi, behovet av att få predikan på sitt eget språk är lika stort för dem som för någon annan.

Sommarens höjdpunkt för Vision Sverige
var årets sommarkonferens med titeln Frihet har ett namn. Trots Coronavirusets härjningar gick Vision Sverige kreativt tillväga.

Under trettio dagar hölls en helt och hållet digital-konferens. Responsen på de kraftfulla predikningarna från de femtiosex predikanterna har inte låtit vänta på sig. Flera människor har vittnat om fullständig läkedom.Depression och andra svårigheter har varit tvungna att vika för Guds kraft.

Det har varit fantastiskt att bevittna Guds handlingar genom TV Vision Sverige i sommar.

Från terror till evangeliet

I Göteborg har vi två programledare som båda har en fantastisk historia. Foad horshidi som för närvarande leder TV Vision Sveriges sändningar på farsi (onsdag-fredag). Hans personliga bakgrund står i skarp kontrast till programledarrollen. Foad kommer från Iran och var länge en aktiv imam, dvs en så kallad präst inom islam. Hans  rogramledar-kollega, David Nazareth, har också en historia som överträffar det mesta. David var en hängiven terrorist. De anlände båda till Sverige med planer på att sprida islam. Detta var innan de mötte Jesus. Nu har de båda vigt sina liv åt Herrens tjänst. Varje vecka predikar de båda det sanna evangeliet – inte lögnerna från främmande religioner – utan det sanna evangeliet i Bibeln. De har båda blivit starka arbetare i Herrens tjänst. Be att Herren ska fylla dem med visdom och ge dem framgång i jänsten så att de kan fortsätta att predika evangeliet för hela världen.

Nya programledare

Vi är så stolta över att kunna presentera två nya programledare på Sverige Live. Christian Åkerhielm och Rune Borgsø, som båda har starka tjänster i Guds rike.

– Jag har deltagit som gäst på kanalen vid några tillfällen. Det var väldigt härligt. Det är därför väldigt spännande att gå in i rollen som programledare. Jag ser fram emot att träffa spännande gäster och ta del i tron och visionen, säger Åkerhielm.

Både Christian och Rune har en lång karriär som predikanter på Livets Ord i Uppsala, och kommer nu att kunna ses under Sverige Live en kväll i månaden från Stockholm med fokus på mission.

Vi ber att det kommer att vara till välsignelse för Vision Sverige och särskilt kanalens tittare.

Ny studio i Göteborg

Under hösten 2019 etablerade Vision Sverige en ny studio i Göteborg. Den 23
oktober samma år sändes det första programmet från de nya lokalerna. Detta
skulle bli startskottet på ett välsignat år. I skrivandets stund har vi redan hunnit att ha 250 gäster i studio.

Vi har gått från två till så många som åtta programledare som undervisar på svenska, tre programledare som undervisar på Farsi, samt tre tekniker som ser till att allt går runt. Äventyret har haft en så stor tillväxt att vi redan nu har haft behov av att uppgradera våra lokaler, och har anskaffat en studio i centrala Göteborg på 85 kvadratmeter.

Vi ser fram emot att flytta in i den nya studion redan i slutet av oktober. Vi hoppas att alla våra tittare vill stå tillsammans med oss i bön för att projektet ska lyckas

Vi hoppas att du också kan stå tillsammans med oss ekonomiskt. Vi är helt beroende av er hjälp på alla plan. Med ert stöd sänder Vision Sverige härliga direktsända program med gäster och musik från vår studio i Göteborg. Vi behöver sammanlagt 250 000 kronor till detta projekt.