Nu har vi kommit halvvägs i vår insamling till barnen i Albanien!

Vi är mitt inne i en insamling till barnen i Albanien som behöver ryggsäck och skor till skolstarten, nu i slutet av September. För 600 kr kan vi köpa en ryggsäck och ett bra par skor till barnen som ofta har 30 minuters gångväg till skolan. Pandemin har drabbat landet hårt och det här är ett sätt för oss att hjälpa dem.

I början på veckan, fick vi ett samtal av en kvinna som upplevde hur Gud visade henne hur ett barn bad. Senare under dagen såg hon ett program från Vision Sverige via YouTube där hon förstod att det var ett av de albanska barnen Gud visat henne. Detta gav henne ett hjärta för barnen och hon är en av många som bidragit till denna kampanj. Det är fint att se hur Gud backar upp initiativ som sträcker ut en hand till de mest behövande! Stort TACK för ert engagemang! Nu tar vi den här satsningen i mål! Det är många barn i behov av hjälp!

Matteusevangeliet 25:35-40

För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.