Gud har en plan

Gud har en plan

Gud har en enastående plan för att förändra livet för alla på jorden och skapa en perfekt värld. Vore det inte fantastiskt om du kunde vara en del av den?

Vi kan idag inte undgå att se en värld som är kaotisk, förvirrad och farofylld. I en tid som denna är det viktigt att förstå att källan till allt detta inte är Gud. Utifrån Bibeln förstår vi att Gud har en enastående plan för att rädda mänskligheten.

Visionen och målet för Vision Sverige är just att förmedla och visa på just denna plan och på så sätt öka kunskapen om den. Genom att öka kunskapen om Guds enastående plan önskar vi hjälpa människor att förstå att de är en del i planens utförande. Gud skapade inte dig utan ett syfte. Ditt liv har ett syfte som är bundet till Guds omfattade plan för mänskligheten.

Genom att stötta Vision Sverige kan du vara med i Guds frälsnings plan med att nå vårt land med Evangeliet om Jesus.