NYHETSBREV APRIL 2020

NYHETSBREV APRIL 2020

Corona, fruktan och uppståndelsekraften från Jesus Samtidigt som coronakrisen breder ut sig allt mer går vi nu in i påsktiden. Jesus Kristus gick lidandets väg för att frälsa oss från den här världens synd, trasighet och mörker. Jesus, han som hade gått på vatten,...
NYHETSBREV MARS 2020

NYHETSBREV MARS 2020

Vision Sverige fyller 5 år! Idag får tusentals människor höra evangeliet varje dag och bli uppmuntrade i sin tro, både på svenska, arabiska och farsi. Allting började med ett tilltal till moderkanalen Visjon Norge från Gud om att öppna fönstret och skjuta en pil mot...